บุคลากรรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Sinovac เข็มที่ 2 1