ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) อ.แม่ระมาด จ.ตาก รูป