เสริมพลัง ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ประชารัฐร่วมประสาน ลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร