กองสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานภายใน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (เว็บไซต์เดิม)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
ปฏิทินแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบ MailGoThai
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

FACEBOOK FANPAGE ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์