ผลงานออกแบบต่างๆ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ ออกแบบทางเดินเชื่อม 2 ชั้น รพ.ลำปาง จ.ลำปาง