สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 มกราคม
 ธันวาคม
 พฤศจิกายน
 ตุลาคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน