ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลและจัดสวน 1
 รูป
 1
 รูป
 1