ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกการจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด 1 อัตรา 1
 รูป
 1
 รูป
 1