ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด 1
 รูป
 1
 รูป
 1