สื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันการจมน้ำ ช่วงก่อนปิดเทอม จาก กรมควบคุมโรค