สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2566
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566