ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกการจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตร
 1
 ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 1 อัตรา