ขนาดอักษร

 

รายชื่อ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
นายภูมิพัฒน์ กาลจักร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางสาวนารี ยอดทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสิริลักษณ์ ช้างเนียม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุญเชิด ธรรมสอน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
นางสาวศศิประภา เขาขำ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
นายธวัช คำมั่น พนักงานขับรถยนต์ ส.2
นางพรเทพ​ คำมั่น พนักงานพิมพ์​ ส.3
นางพรสุภา กาลจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
นางสาวมณฑา ธรรมโชติ แม่บ้าน ระดับ บ2
นายโชคชัย ดีศรี ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลและตกแต่งสวน
นายปรานอม จันทร์กระจ่าง ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
นายสุเทพ สุนทรโอวาท ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นายอำนาจ ลือวิชะนะ ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008957 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560