ขนาดอักษร

 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
SQL Error:
INSERT INTO counter (ip_address, dateIn) VALUES ('18.204.56.97', '2022-10-07')
Table 'web_phcn.counter' doesn't exist